Håndverksgruppen består av landets beste og mest solide malermesterbedrifter.
Det er stor forskjell på å bruke faglært og ufaglært arbeidskraft til oppussing og vedlikehold. Det handler ikke bare om det du ser. Det handler like mye om det du ikke ser som grunnarbeid, materialvalg, håndverket og håndverkeren.
 
Vi garantere høy faglig dyktighet og profesjonelt utført arbeid, både når det gjelder nye og gamle maleteknikker. Vi samarbeider kun med de beste leverandørene for å sikre best mulig verdi, levetid og miljøeffekt. Vi satser også sterkt på kompetanse- og produktutvikling for å kunne tilby våre kunder det beste til enhver tid.
 
Et samarbeid gir mange fordeler:
  • Vi består av Norges beste og mest solide malermesterbedrifter.
  • Har tilgjengelighet over hele landet.
  • Benytter kvalitetsprodukter fra de beste leverandørene.
  • Du får en kontaktperson å forholde deg til, selv med landsomfattende oppdrag.
  • Vi er miljøbevisste malermesterbedrifter.
  • Har fokus på kvalitetskontroll; oppfølging, kommunikasjon, service og etterkontroll.
  • Du får full oversikt med en prosjektleder – en pris.
Med fokus på miljø

I en verden der det stilles stadig høyere krav til effektivitet og konkurransen mellom bedrifter blir tøffere, blir miljøet enda viktigere. Det er vanskelig å få troverdighet for kvalitet hvis bygget er nedslitt og mangler vedlikehold.

Miljøfokus og vedlikehold skal speile bedriftens visjon og bidra til at medarbeiderne inspireres til å oppfylle ønskede mål. Første bud for kvalitet er profesjonalitet, og Håndverksgruppen er landets eneste kjede av malermesterbedrifter som jobber rettet inn mot målgruppen. Mestermerket er vårt kvalitetsstempel og vi maler, tapetserer og legger gulv etter de strenge krav som ligger under kvalitetsstempelet.

Les mer på www.handverksgruppen.com